Vraag uw brochure aanPlan uw belafspraak

Afgelopen maand verscheen in het magazine ‘Regio in Bedrijf’ een artikel over onze investering in de toekomst:

‘In het Parijs-akkoord zijn afspraken gemaakt over de afbouw van het gebruik van hoog GWP koudemiddelen zoals R134a’, vertelt directeur Luke Blauw van Van West Koeltechniek. ‘In 2030 moet het gebruik van dit koudemiddel met vijfentachtig procent zijn teruggebracht ten opzichte van 2015. Veel bedrijven willen daarom de transitie naar een milieuvriendelijker koudemiddel gaan maken. Voor grotere koelsystemen is R134a al verboden, maar in kleinere systemen zoals onze vloeistofkoelers en luchtkoelers mag dit koudemiddel nog wel worden gebruikt.’

Transitie

Blauw verwacht dat de volledige transitie naar koelsystemen op propaan nog wel enkele jaren gaat duren. ‘Uiteraard willen wij klanten die gebruikmaken van onze vloeistof- en luchtkoelers op R134a zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Onze productlijn en vullijn voor koelsystemen met R134a blijft daarom de komende tijd nog operationeel. Maar daarnaast moeten wij als bedrijf ook vooruitkijken naar de toekomst. Om bedrijven ook op de langere termijn optimaal te kunnen bedienen, ontwikkelen wij nieuwe modellen van koelers met propaan als koudemiddel. Verder bouwen we ook een nieuw propaan vulstation.’

Duurzaam en groen, maar ook brandbaar

Daar komt volgens de ondernemer heel wat bij kijken. Blauw: ‘Propaan is wel een duurzaam en groen product en prima te gebruiken als koudemiddel. Het enige nadeel is dat het een gas is dat brandbaar is. Daar moeten wij dus wel rekening mee houden bij de bouw van onze nieuwe koelsystemen en ons nieuwe propaan vulstation. De koelsystemen moeten bijvoorbeeld veilig zijn en er mogen dus geen vonken kunnen ontstaan. Verder mogen de leidingen van het koelsysteem niet beschadigd raken, omdat dit tot lekkages kan leiden. We bouwen hermetisch afgesloten systemen. Dat heeft gezorgd voor aanpassingen in ons productieproces, want veiligheid staat natuurlijk altijd voorop.’ Ook het nieuwe propaan vulstation voldoet aan alle veiligheidsnormen. ‘Rondom het vulsysteem is een kast gebouwd met voldoende ventilatie. In het uitzonderlijke geval van lekkage, zorgt de ventilatie ervoor dat het gas niet direct brandbaar is.’

Vernieuwingen

Naast de technische verandering timmert Van West Koeltechniek ook op andere vlakken flink aan de weg. ‘We zijn druk bezig om onze online vindbaarheid te vergroten, zodat we een grotere naamsbekendheid krijgen en op die manier ook nieuwe klanten kunnen werven. Daarnaast willen we meer koelsystemen gaan exporteren naar onder meer Duitsland en Zweden. In 2022 gaan we hier de volgende stappen in zetten.’