Vraag uw brochure aanPlan uw belafspraak

One Piece Flow Productiemethode

Bij Van West Koeltechniek bv is er in 2019 veel geïnvesteerd in een efficiëntere bedrijfsvoering die geënt is op het LEAN principe. Kortweg gezegd; onnodige stappen die geen meerwaarde vertegenwoordigen elimineren. Onze productie is daardoor grotendeels gewijzigd van een batch productiemethode naar een one piece flow productiemethode. Onze bedrijfsprocessen zijn gedigitaliseerd en er wordt extra energie gestoken in voorraadbeheersing. Dit alles is gedaan om onze concurrentie positie in de markt te versterken.
Onze visie op de verkoopprijsstructuur is hierdoor ook verandert. Dit houdt in dat de verkooprijs van de standaard koelers gelijk is voor iedere klant. De afnamehoeveelheid bepaald het kortingspercentage. De CBS cijfers laten een stijgende prijsontwikkeling zien van ca. 2% voor materialen en ca. 7% voor lonen. Wij hebben voor elk koelertype een nieuwe kostprijsberekening gemaakt waarin deze prijsontwikkelingen tezamen met de resultaten van de vernieuwde bedrijfsvoering zijn meegenomen. In het algemeen resulteert dit in een gelijkwaardige koelerprijs aan 2019 met uitzonderingen daargelaten.